www.asiavtour.com Sign in l Register
Asia Travel Asia Food Asia Culture
   asiavtour.com google
Home  >   Asia  >   East Asia  >   China  >   Jiangsu  >  
 
  Photo Gallery
  Useful Information
[Add Section]
 

[Add Sights]
 
Suzhou

[Add Region]
 
[Rename Jiangsu]
 
  [edit this]
photo of Introduction of Jiangsu Province
Photo By: ch
[Change Image]

    Jiangsu Province is situated in the east coastal area of China at the lower reaches of the Yangtze River, called “Su” for short.
    Jiangsu Province has a long history, and has a flourishing tourism sector with “mountain” and “water” as its main characteristics, which acclaimed as “Land of Water”. There are many famous historical and cultural cities in Jiangsu Province, including Nanjing, Xuzhou, Yangzhou, Zhenjiang, Changshu, Huai'an and so on.
    Jiangsu Province is a fertile land abundant in rice, cotton, silkworm, wheat, fish and so on, and is regarded as “Land of Fish and Rice”.


Edit by: ch
 
the Retreat and Reflection Garden Tongli Town
Yi Garden Jiangsu
Suzhou The Huqiu
the Lion Forest Garden the Lingering Garden
the Master-of-Nets Garden Hanshan Temple
 
 
 
Anhui
Beijing
Chongqing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
He'nan
Hebei
Heilongjiang
Hong Kong
Hu'nan
Hubei
Inner Mongolia
Jiangxi
Jilin
Liaoning
MaCau
Ningxia Hui Auto...
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
TaiWan
Tianjin
Tibet Autonomous...
Xinjiang Uygur A...
Yunnan
Zhejiang
 
     
 
About Us  |  Site Map  |  Legal & Privacy  |  Sign up as new member  |  Sign in
Web Design by Enymedia  |  Restaurant Coupon  |  Learn Chinese  |  Watch Asian Drama  |  Search Coupons
All rights reserved by Asiavtour.com      EMAIL:services@asiavtour.com